prof. dr hab. Anna Wędzisz

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji do 2018 r.

Zakład Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w ŁodziDEPARTMENT OF BROMATHOLOG, THE FACULTY OF PHARMACY THE MEDICAL UNIVERSITY OF LODZ Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1978 roku otrzymała stopień dr. n. farm., w 1995 r. dr. hab. n. farm., a w 1999 r. stanowisko prof. nadzw. AM.Od 1995 r. jest kierownikiem Zakładu […]

prof. dr hab. Ludwik Czerwiecki

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji do 2018 r.

Zakład Analizy Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-SpożywczegoDEPARTMENT OF FOOD ANALISYS, THE INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD BIOTECHNOLOGY Zajmuje się analizą żywności obejmującą: analitykę substancji dodatkowych (konserwanty, sztuczne substancje słodzące), niektórych składników żywności (witaminy, węglowodany), substancji obcych w żywności, szkodliwych dla zdrowia (ksenobiotyki)ze szczególnym uwzględnieniem mikotoksyn. W tej dziedzinie prof. Czerwiecki może poszczycić się pracami nad doskonaleniem metod […]

Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji do 2018 r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład HigienyNational Institute of Public Health —National Institute of Hygiene Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1994 r. uzyskał tytuł profesora nauk farmaceutycznych. Kierownik Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (PZH), 1995-2001 zastępca dyrektora PZH ds. Naukowych. W latach 2001-2006 […]

Prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji do 2018 r.

Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja KopernikaChair and Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in BYDGOSZCZ Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o […]