Prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji, News

Prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Magdalena Bujalska-Zadrożny farmakolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Farmakodynamiki, a od 2023 r. kierownika Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej zainteresowania naukowe są związane głównie z badaniem patomechanizmów uczestniczących w powstawaniu różnych rodzajów bólu, a także poszukiwaniem […]

Prof. Paweł Bartosz Szymański

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji, News

Prof. dr hab. n. farm. Paweł Bartosz Szymański farmaceuta, specjalista farmacji aptecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi W latach 2016-2020 Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Kierunku Farmacja. Od 2018 r. profesor nauk farmaceutycznych. Od 2020 r. profesor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Od 2022 r. Kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej oraz Kierownik Zakładu Chemii […]

Prof. Wojciech Kamysz

Categories
Zespół Ekspertów Farmacji, News

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz nauczyciel akademicki, chemik, profesor nauk farmaceutycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku (2008). Od 2017 r. profesor nauk farmaceutycznych. Po ukończeniu studiów pracę zawodową związał z AMG, gdzie został zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Od 2018 […]